Talsu Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss

Pasākuma norises laiks 3.-4. maijs, 2019

Klients: Talsu novada pašvaldība, Kultūras un sporta attīstības nodaļa